Přehled publikační činnosti

Přehled publikační činnosti na fakultě lze získat dvěma způsoby:

  • Informační systém Masarykovy univerzity – podrobný soupis (např. včetně resumé, Impact faktoru apod.) lze najít na ISu v sekci Dokumenty. Je možno vybírat z jednotlivých pracovišť nebo vyhledávat podle osob.
  • Webové stránky Masarykovy univerzity – v sekci Výzkum, vývoj a rozvoj lze výsledky publikační činnosti Pedagogické fakulty třídit dle autora nebo titulu, jsou zobrazovány za jednotlivé roky. Tento odkaz slouží spíše pro rychlou orientaci, pro podrobnější informace doporučujeme IS.