Studenti

V podzimním semestru je studentům nabízen volitelný předmět UK0001 Seminář informačních dovedností. Předmět je vyučován jako blended learning a je koncipován jako cyklus tematicky provázaných seminářů s důrazem na praktické osvojení předávaných znalostí. Témata přednášek: • Úvod do předmětu a seznámení s knihovnou • Úvod do informační gramotnosti, zásady informační hygieny • Práce s knihovními katalogy • Vyhledávání v odborných elektronických zdrojích • Hodnocení zdrojů, mediální gramotnost • Tvorba odborného textu • Práce s Microsoft Word • Citování dle normy ČSN ISO 690 • Citování dle normy APA • Prezentační dovednosti Více informací naleznete v katalogu předmětů. ______________________________________________________________________________ V jarním semestru mohou studenti navštěvovat otevřené lekce informačního vzdělávání. Přihlašování na jednotlivé lekce je možné prostředníctvím tohoto formuláře. Aktuální nabídka kurzů informačního vzdělávání:
Materiály z kurzů ke stažení: Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích prezentaceJak na citaceprezentaceBibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690Manuál APAMS Word – formátování závěrečné práce osnova semináře cvičný dokumentPokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací RING (Rukověť informačně gramotného studenta PdF)Typografický tahákInternetová jazyková příručkaMS Excel – základy práce s tabulkovým procesorem osnova semináře cvičný dokument