Studenti

V podzimním semestru je studentům nabízen volitelný předmět UK0001 Seminář informačních dovedností. Předmět je vyučován jako blended learning a je koncipován jako cyklus tematicky provázaných seminářů s důrazem na praktické osvojení předávaných znalostí.

Témata přednášek:
• Úvod do předmětu a seznámení s knihovnou
• Úvod do informační gramotnosti, zásady informační hygieny
• Práce s knihovními katalogy
• Vyhledávání v odborných elektronických zdrojích
• Hodnocení zdrojů, mediální gramotnost
• Tvorba odborného textu
• Práce s Microsoft Word
• Citování dle normy ČSN ISO 690
• Citování dle normy APA
• Prezentační dovednosti

Více informací naleznete v katalogu předmětů.

______________________________________________________________________________

V jarním semestru mohou studenti navštěvovat otevřené lekce informačního vzdělávání. Přihlašování na jednotlivé lekce je možné prostředníctvím tohoto formuláře.

Aktuální nabídka kurzů informačního vzdělávání:

Materiály z kurzů ke stažení:

Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích
prezentace

Jak na citace
prezentace
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690
Manuál APA

MS Word – formátování závěrečné práce
osnova semináře
cvičný dokument
Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací
RING (Rukověť informačně gramotného studenta PdF)
Typografický tahák
Internetová jazyková příručka

MS Excel – základy práce s tabulkovým procesorem
osnova semináře
cvičný dokument