Připojení k internetu

Připojení do WiFi sítě MU

Všichni studenti a zaměstnanci Masarykovy univerzity mohou využívat WiFi síť MU pro připojení svých přenosných zařízení k počítačové síti MU a k síti Internet. Doporučujeme připojovat se pomocí technologie Eduroam.

V nabídce dostupných bezdrátových sítí na Vašem zařízení zvolte síť Eduroam, zadejte přihlašovací jméno ve tvaru UČO@eduroam.muni.czsekundární heslo.

Podrobné návody a bližší informace informace o bezdrátovém připojení na Masarykově univerzitě najdete na stránkách https://it.muni.cz/sluzby/wifi

V případě problémů, nejasností či dotazů kontaktujte helpdesk@ics.muni.cz.

 

Základy bezpečnosti

Váš počítač připojený do počítačové sítě je vystaven ohrožení v podobě počítačových virů a červů. Tři jednoduché kroky vám zajistí lepší zabezpečení počítače.

I. Mějte aktivovaný osobní firewall

Osobní firewall představuje software, který vytváří ochrannou hráz mezi vaším počítačem a potenciálně škodlivým obsahem na Internetu. Podle určených pravidel omezuje osobám i programům přístup do vašeho počítače. Pomáhá počítač chránit před hackery a počítačovými viry a červy. Některé operační systémy osobní firewall obsahují a stačí ho správně nastavit a aktivovat. Nicméně k dispozici jsou i kvalitní firewally, které jsou nabízeny zdarma pro nekomerční osobní využití.

 II. Udržujte aktualizovaný operační systém vašeho počítače

Vývoj jednotlivých systémů jde neustále dopředu a firmy neustále zveřejňují aktualizace svých produktů, které řeší existující bezpečnostní díry, které potenciálně využívají ke svým útokům hackeři a počítačové viry. Důsledně udržujte své počítače aktualizované. Ve Windows XP si můžete automatickou aktualizaci operačního systému nastavit v menu Start -> Ovládací panely -> Automatické aktualizace.

 III. Používejte antivirový software

Antivirový software je program, který je dodáván předinstalovaný v počítači nebo který si můžete zakoupit a nainstalovat sami. Pomáhá chránit počítač před většinou viru, červů, trojských koní a dalších nevítaných návštěvníku, kteří mohou počítač “nakazit”. Viry, červy a další podobné programy často provádějí škodlivé činnosti, jako je mazání souborů, přístup k osobním datům nebo využívání počítače k útokům na jiné systémy. Zdarma je možné pro domácí a nevýdělečné účely využívat například AVG Antivirus Free nebo Avast Home Edition.