Připojení k internetu

Připojení do Wifi sítě MU

Všichni studenti a zaměstnanci Masarykovy univerzity mohou využívat Wifi síť MU pro připojení svých přenosných počítačů k počítačové síti MU a k síti internet.

Jak se mohu připojit?

Ve Wifi síti MU jsou podporovány dva způsoby přístupu. Uživatelé si mohou vybrat mezi připojením s využitím virtuální privátní sítě (VPN) nebo technologie Eduroam.

Eduroam 

U Eduroamu se uživatel autentizuje přímo při přístupu k bezdrátové síti s označením SSID eduroam (na fakultě informatiky je to síť eduroam-FI). Další informace o síti Eduroam na Masarykově univerzitě najdete na stránkách http://eduroam.muni.cz/doku.php

Výhody přístupu přes Eduroam:

  • rychlost přenosu dat
  • možnost připojení v dalších připojených organizacích

Virtuální privátní síť (VPN)

Při přístupu s využitím VPN se uživatel připojí do bezdrátové sítě s označením (SSID) MUNI-VPN a následně naváže spojení na VPN server MU. Přístup do bezdrátové sítě MUNI-VPN není nijak omezen. Autentizace uživatele probíhá až při následném navázání spojení na VPN server. Před prvním připojením je potřeba si z počítače s přístupem do sítě MU zřídit účet na VPN serveru a vygenerovat heslo. Další podrobnosti o připojení k VPN serveru MU najdete na http://vpn.muni.cz/doku.php

Kde se mohu připojit?

Oba výše uvedené způsoby připojení jsou podporovány v následujících lokalitách:
Další možnosti připojení na MU

Mimo výše popsaného způsobu připojení je možné se v jednotlivých částech MU setkat s jiným způsobem řešení přístupu k Wifi síti. Následující odkazy vedou na informační stránky jednotlivých fakult a pracovišť, a upřesňují způsob připojení v jednotlivých lokalitách.

Základy bezpečnosti

Váš počítač připojený do počítačové sítě je vystaven ohrožení v podobě počítačových virů a červů. Tři jednoduché kroky vám zajistí lepší zabezpečení počítače.

 I. Mějte aktivovaný osobní firewall

Osobní firewall představuje software, který vytváří ochrannou hráz mezi vaším počítačem a potenciálně škodlivým obsahem na Internetu. Podle určených pravidel omezuje osobám i programům přístup do vašeho počítače. Pomáhá počítač chránit před hackery a počítačovými viry a červy. Některé operační systémy osobní firewall obsahují a stačí ho správně nastavit a aktivovat. Nicméně k dispozici jsou i kvalitní firewally, které jsou nabízeny zdarma pro nekomerční osobní využití.

Upozornění pro uživatele využívající systém Windows XP!

Systém Windows? XP obsahuje službu Brána firewall systému Windows, která plní funkci osobního firewallu. Není potřeba instalovat žádný další firewall. Pro běžné použití tento naprosto dostačuje. Můžete si jej aktivovat v nabídce Start -> Ovládací panely -> Brána firewall systému Windows.

Zde vyberte možnost Zapnuto, a pokud nemáte zkušenosti s konfiguraci výjimek a zaklikněte i Nepovolovat výjimky.

 Další Informace najdete na stránkách Microsoft Security.

 II. Udržujte aktualizovaný operační systém vašeho počítače

Vývoj jednotlivých systémů jde neustále dopředu a firmy neustále zveřejňují aktualizace svých produktů, které řeší existující bezpečnostní díry, které potenciálně využívají ke svým útokům hackeři a počítačové viry. Důsledně udržujte své počítače aktualizované. Ve Windows XP si můžete automatickou aktualizaci operačního systému nastavit v menu Start -> Ovládací panely -> Automatické aktualizace.

 III. Používejte antivirový software

Antivirový software je program, který je dodáván předinstalovaný v počítači nebo který si můžete zakoupit a nainstalovat sami. Pomáhá chránit počítač před většinou viru, červů, trojských koní a dalších nevítaných návštěvníku, kteří mohou počítač „nakazit“. Viry, červy a další podobné programy často provádějí škodlivé činnosti, jako je mazání souborů, přístup k osobním datům nebo využívání počítače k útokům na jiné systémy. Zdarma je možné pro domácí a nevýdělečné účely využívat například AVG Antivirus Free nebo Avast Home Edition.

Přidělované IP adresy
  • Při připojení prostřednictvím VPN
147.251.55.2-225
147.251.56.2-254
147.251.68.2-254
147.251.69.2-254
  • Při připojení prostřednictvím Eduroam
147.251.58.0/24
147.251.59.0/24
147.251.60.0/26
147.251.60.64/26
147.251.62.0/24 (SSID LAW-WPA dostupné pouze na právnické fakultě)
147.251.44.0/24 (SSID eduroam-FI na fakultě informatiky)

V případě problémů, nejasností či dotazů kontaktujte pptp@ics.muni.cz.