SUPO

Co je to

Pod zkratkou SUPO se ukrývá Systém úhrad pohledávek za osobami a jedná se o informační systém pro uhrazování finančních závazků jednotlivých osob vůči univerzitě. Lze si jej představit jako virtuální peněženku, z níž jsou hromadně a automatizovaně uhrazovány platby za různé placené služby, které univerzita nabízí. Více informací

Tento systém vám umožní tisknout a kopírovat na průkaz studenta MU na všech fakultách a součástech MU.
Dobíjení kreditu probíhá několika způsoby:

  • na PdF MU přes bankovníky, které jsou umístěny ve 2. patře knihovny nebo v suterénu na Poříčí 9
  • díky on-line platbě platební kartou
  • bankovním převodem či inkasem

 Jak si účet aktivovat

Aktivace účtu není složitá, je potřeba provést tyto dva kroky:

  • Inetu MU vyjádříte souhlas s provozními podmínkami prostřednictvím aplikace Aktivace účtu. Přihlašovací údaje do Inetu jsou stejné jako do systému IS MU. Nyní je Váš účet aktivovaný.
  • Souhlas potvrdíte vložením prvního vkladu na účet (minimálně 100 Kč). Účet je nyní plně funkční. Hotovost lze v rámci PdF MU vkládat do bankovníku umístěného ve 2. patře knihovny.

Zůstatek účtu SUPO, včetně všech uskutečněných transakcí (seznam příjmů a výdajů), zobrazuje aplikace Výpis z účtu.

Po ukončení studia je možné zbylou finanční částku vyzvednout na pokladně v budově PdF MU na Poříčí 7 v 1. patře, nebo bude poslána na váš bankovní účet.