Informační vzdělávání

Informační lekce pro studenty i zaměstnance

  • seznámení s knihovnou pro nové studenty
  • exkurze pro zájemce
  • vyhledávání v Souborném katalogu MU a další katalozích (MZK, NK ČR, SKC…)
  • vyhledávání v elektronických informačních zdrojích dostupných na MU (Proquest, EBSCO…)
  • správné citování tradičních i netradičních zdrojů dle normy ČSN ISO 690
  • hodnocení, interpretace a tvorba odborného textu
  • formální náležitosti závěrečných prací
  • individuální konzultace ohledně práce se zdroji
  • naši externí lektoři zajišťují také témata jako například prezentační dovednosti, práce s MS Office, zpracování výzkumů a dotazníků, práce s citačními manažery apod.
  • další lekce dle zájmu a domluvy

Studentům jsou pravidelně rozesílány pozvánky na informačně vzdělávací semináře naší knihovny. Semináře se konají přímo v místnostech knihovny, a to v učebně č. 72 (PC učebna) nebo č. 73 (učebna s kulatým stolem určená spíše k workshopům či komornějším lekcím).

Níže vidíte aktuální chystané semináře pro konkrétní měsíc.