E-learningové kurzy

Kurz práce s  informacemi – kód KPI11

– jednosemestrální akreditovaný předmět, součást řádné výuky na MU jako výběrová přednáška

Garant: Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, Ústřední knihovna PdF MU
Obsah kurzu: práce s elektronickými informačními zdroji – odborné databáze, knihovní katalogy, digitální knihovny, portály, vyhledávací nástroje na www, citace apod.
Místo a čas konání kurzu: virtuální realita, kdykoli během 24 hodin denně

Pro vstup do kurzu je nutná registrace studentů v IS MU pod katalogem předmětů FF MU.

RING – Rukověť informačně gramotného studenta PdF MU

– volně dostupný kurz, virtuální rukověť důležitých dovedností pro studium na PdF MU

Garant: Ústřední knihovna PdF MU
Obsah kurzu: úprava diplomové práce, moderní elektronické informační zdroje a služby knihoven, vědecké publikování, citační zásady
Místo a čas kurzu: virtuální realita, kdykoli během 24 hodin denně

Vstoupit do kurzu
Identifikace v systému Moodlinka jako host nebo pod svým účtem.