Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

MVS zprostředkovává výpůjčky dokumentů z NK ČR, mimobrněnských vysokoškolských, vědeckých a jiných knihoven v ČR, zároveň poskytuje výpůjčky z fondu Ústřední knihovny PdF MU (ÚK PdF MU) jiným knihovnám v ČR. Tato služba je dostupná registrovaným uživatelům ÚK PdF MU (zaměstnancům a studentům).

Je poskytována zdarma. Vyskytnou-li se náklady spojené s realizací MVS, žadatel je povinen  je uhradit.
Dokumenty z MVS se půjčují PREZENČNĚ do prostor knihovny a neprodlužují se.

Elektronická žádanka na MVS – kniha
Elektronická žádanka na MVS – článek

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

MMVS zprostředkovává výpůjčky dokumentů ze zahraničních knihoven prostřednictvím Moravské zemské knihovny nebo Národní knihovny ČR. Jedná se o službu placenou (viz ceník NKP; za knihu  – 250-450 Kč; za kopie za každých pěti, i započatých, stran – 40 Kč). Dokumenty z MMVS se půjčují PREZENČNĚ do prostor knihovny a neprodlužují se.

On-line služby pro dodávání dokumentů

  •  VPK – Virtuální polytechnická knihovna (využíváme na elektronické objednání a dodávání plných textů vědeckých článků).
  • EDD – elektronické dodávání dokumentů zahraničních článků přes Národní knihovnu ČR.

Meziknihovní reprografické služby

  • Knihovna může pro registrovaného čtenáře objednat zhotovení kopie v českých nebo zahraničních knihovnách, tato služba je placená.
  • Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.
  • Čtenář, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Dotazy směřujte na e-mail mvs@ped.muni.cz nebo na Mgr. Evu Honkovou (honkova@ped.muni.cz, tel. 549 49 1668).