Půjčování pomůcek do výuky

Díky studentskému spolku Otevřeno se v rámci programu SmartUp Nadace O2 podařilo pořídit různé interaktivní pomůcky, které si studenti mohou půjčovat do výuky na svých učitelských praxích.

Pomůcky jsou k dispozici u výpůjčního pultu knihovny, výpůjční doba pomůcek je nyní nově nastavena na jeden měsíc.

V rámci projektu byl zakoupen i laminátor, který je studentům volně k dispozici ve 2. podlaží knihovny (vedle přístroje pro kroužkovou vazbu). Fólie pro laminování jsou dostupné u pracovníků knihovny.

Seznam interaktivních pomůcek