Referenční služby

Referenční služby vám poskytnou široké spektrum informací – od vyhledání dokumentu, zjištění bibliografických údajů až po poskytnutí faktografických informací, případně vás knihovník odkáže na instituci, která je z obsahového hlediska relevantnější zodpovědět váš dotaz. Informace vám mohou být podány ústně, písemně, telefonicky nebo elektronicky.

Elektronická referenční služba neodpovídá na otázky, jejichž odpovědi jsou časově náročné (viz rešeršní služba).