Rešeršní služby

Co je to rešerše?

Vyhledávání informací na základě specifikovaného požadavku a sestavení soupisu citací relevantních dokumentů. V současné době knihovna provádí pouze jednorázové bibliografické rešerše. Ústřední knihovna provádí rešerše zaměstnancům a studentům PdF MU převážně z elektronických zdrojů (online katalogy, databáze, Internet). Veškeré dotazy či připomínky prosím směrujte na e-mail reserse@ped.muni.cz

Od 1. 1. 2013 jsou rešeršní služby zpoplatněny.

 • Interní uživatelé (studenti, vyučující, zaměstnanci) – každá započatá hodina práce: 100 Kč
 • Externí uživatelé (veřejnost, absolventi) – každá započatá hodina práce: 200 Kč

Jako bezplatnou alternativu vyhotovení rešerše vám nabízíme osobní konzultaci, kde vám budou představeny různé zdroje, nástroje a tipy pro vyhledávání, techniky a možnosti vyhledávání apod. V případě zájmu o tuto konzultaci, kontaktujte reserse@ped.muni.cz.

Požadavkový list na vyhotovení rešerše

Požadavkový list můžete vyplnit přímo zde na webu či dle následující předlohy zaslat na e-mail: reserse@ped.muni.cz. Požadavek na rešerši prosím zasílejte zavčas, bude vyhotovena do 14 dní.

  Jméno a příjmení

  Organizace, studijní obor

  E-mail

  Adresa trvalého pobytu (pouze v případě platby převodem)

  Téma rešerše (předmět, příbuzné obory)

  Klíčová slova

  Klíčová slova v angličtině

  Časové vymezení (retrospektiva od-do)

  Jazykové omezení

  Omezení zdrojů rešerše

  Forma zpracování rešerše (citace, citace s klíčovými slovy...)

  Datum vypracování rešerše (do)

  Způsob předání

  Způsob úhrady