Rezervace pracoven

Po roce testování jsme zjistili, že rezervace pracoven nepřispěly ke zlepšení služeb knihovny. Od 1. června 2016 jsou rezervace pracoven možné pouze pro oficiální akce (např. schůzky ERASMUS, jednání akademického senátu, oficiální výuka, školení). Pro běžné studijní účely mohou studenti využívat všechny místnosti bez rezervací.

Sledujte, prosím, oznámení na dveřích či náš web, kde jsou rezervace uvedeny, a uvolněte místnost nejpozději 30 minut před začátkem rezervace.

K tomuto omezení jsme byli nuceni přistoupit z následujících důvodů:

 • nebyla dodržována pravidla ohledně klidu a pořádku, ostatní uživatelé knihovny si často stěžovali na hluk v těchto pracovnách,
 • nebyl respektován zákaz ohledně konzumace jídla a nápojů (např. kávy),
 • nebyla dodržována ani další pravidla využívání pracoven (např. překračování vymezených časových úseků, zasílání požadavků do určité hodiny apod.),
 • prostory byly často využívány ke komerčním účelům (např. soukromé výuce žáků),
 • pracovny nebyly využívány v souladu se svým posláním, a to s řešením studijních záležitostí, projektů, porad apod.

V případě zájmu o rezervaci pracovny pro oficiální akci uveďte tyto údaje (jméno, UČO, datum, časový úsek, místnost, počet osob a účel) a zašlete je na adresu: box@ped.muni.cz nebo vyplňte formulář níže. Žádosti budou posouzeny individuálně. V případě pozitivního vyhodnocení umístíme oznámení o rezervaci na dveře pracovny a web.

Dodržujte prosím vždy tato pravidla:

 • Rezervace zadávejte nejpozději do 8 hodin ráno v den, kdy si pracovnu přejete rezervovat.
 • Nerušte hlukem ostatní uživatele, pracovny nejsou odhlučněny.
 • Pracovny nejsou určeny ke konzumaci jídel.
 • Před odchodem zavřete okna a zhasněte světla rychlým, krátkým stiskem.
 • Používejte pracovny tak, aby je po vás ve stejné kvalitě mohli používat i ostatní.

Rezervovat si můžete:

 • pracovnu č. 71 (14 míst), 73 (19 míst) a 74 (14 míst), poslechovou kabinu 01019a (4 místa), 01019b (2 místa), 03017a (4 místa), 03017b (2 místa),
 • pracovnu č. 72 (30 míst) – nutné kontaktovat studijní oddělení, konkrétně Ing. Nikolu Rimešovou na rimesu@ped.muni.cz.

Děkujeme za pochopení a respektování nastavených pravidel.

Vaše knihovna

Formulář pro rezervace: 

Vaše jméno

Váš email

Vaše UČO (číslo průkazky)

Datum, na které si přejete pracovnu rezervovat (den, měsíc, rok, např. 1. 1. 2015)

Časový úsek, který si přejete rezervovat

Pracovna, kterou si přejete rezervovat

Počet osob

Účel rezervace

Poznámka