Rezervace pracoven

Rezervace pracoven možné pouze pro oficiální akce (např. schůzky ERASMUS, jednání akademického senátu, oficiální výuka, školení). Pro běžné studijní účely mohou studenti využívat všechny místnosti bez rezervací.

Sledujte, prosím, oznámení na dveřích či náš web, kde jsou rezervace uvedeny, a uvolněte místnost nejpozději 30 minut před začátkem rezervace.

V případě zájmu o rezervaci pracovny pro oficiální akci uveďte tyto údaje (jméno, UČO, datum, časový úsek, místnost, počet osob a účel) a zašlete je na adresu: box@ped.muni.cz nebo vyplňte formulář níže. Žádosti budou posouzeny individuálně. V případě pozitivního vyhodnocení žádosti Vám zašleme informační e-mail a umístíme oznámení o rezervaci na dveře pracovny a web.

Dodržujte prosím vždy tato pravidla:

 • Rezervace zadávejte nejpozději do 8 hodin ráno v den, kdy si pracovnu přejete rezervovat.
 • Nerušte hlukem ostatní uživatele, pracovny nejsou odhlučněny.
 • Pracovny nejsou určeny ke konzumaci jídel.
 • Před odchodem zavřete okna a zhasněte světla rychlým, krátkým stiskem.
 • Používejte pracovny tak, aby je po vás ve stejné kvalitě mohli používat i ostatní.

Rezervovat si můžete:

 • pracovnu č. 71 (14 míst) a 74 (14 míst)
 • box pro on-line výuku č. 3017b (pro vyučující)
 • učebnu č. 72 (30 míst) a 73 (19 míst) – nutné kontaktovat studijní oddělení, konkrétně Ing. Nikolu Rimešovou na rimesova@ped.muni.cz.

Děkujeme za pochopení a respektování nastavených pravidel.

Vaše knihovna

Formulář pro rezervace: 

  Vaše jméno

  Váš email

  Vaše UČO (číslo průkazky)

  Datum, na které si přejete pracovnu rezervovat (den, měsíc, rok, např. 1. 1. 2015)

  Časový úsek, který si přejete rezervovat

  Pracovna, kterou si přejete rezervovat

  Počet osob

  Účel rezervace

  Poznámka