Výpůjční služby

Místo: 2. podlaží budovy CVIDOS, Poříčí 31a, 603 00 Brno
Kontakt: 549 49 1669, knihovna@ped.muni.cz, vypujcky@ped.muni.cz

Charakteristika

Knihovna PdF MU je určena pro studenty, zaměstnance MU a odbornou veřejnost. Půjčujeme knihy, časopisy, denní tisk, vědecké práce, audioknihy, DVD, CD, čtečky (pouze v otevírací době výpůjčního pultu) či iPad. U výpůjčního pultu je možné si zapůjčit také sluchátka.

Výpůjčky mohou být prezenční či absenční. Prezenční dokumenty je možné si vypůjčit 1 hodinu před koncem otevírací doby přes selfcheck do následujícího pracovního dne do 10 hodin. Maximální počet prezenčních výpůjček jsou tři kusy. Absenční dokumenty lze půjčit standardně na 30 dní, případně lze jejich výpůjční dobu dvakrát prodloužit opět o dalších 30 dní přes uživatelské konto v Alephu, selfcheck nebo u výpůjčního pultu.

Fond

Uživatele mohou dokumenty vyhledávat prostřednictvím online souborného katalogu ALEPH. Uspořádání fondu knihovny ve volném výběru vychází ze systematické klasifikace. Knihovna nabízí přes 120 000 svazků.

Dokumenty fondu jsou rozděleny na:

  • Prezenční – označeny červeným puntíkem
  • Absenční

U výpůjček si prosím hlídejte výpůjční lhůtu, při jejím překročení jsou účtovány pokuty z prodlení (u absenční výpůjčky 5 Kč/kniha/den, u prezenční výpůjčky 10 Kč/kniha/HODINA).

Služby

  • výpůjční (absenční, prezenční lze vypůjčit 1 hodinu před koncem otevírací doby u výpůjčního pultu)
  • bibliograficko-informační
  • referenční (až nebudete vědět kudy kam, zeptejte se knihovníka)
  • reprografické (kopírování, skenování, tisk, vazač na kroužkovou vazbu)
  • registrace nových uživatelů

Registrace nových uživatelů

Studenti a zaměstnanci MU se registrují pouze elektronicky. Registraci můžete provést z pohodlí domova a k nám do knihovny si přijít už rovnou pro knihy. Stačí odkliknout souhlas s podmínkami poskytování knihovních služeb MU na adrese: https://inet.muni.cz/app/knihovny/prihlaska. Můžete si vypůjčit až 30 titulů (z toho max. 3 prezenční).

Absolventům MU doporučujeme pořídit si kartu absolventa, díky které získáte přístup do knihoven MU zdarma i po ukončení studia. S kartou pak přijďte k výpůjčnímu pultu, kde vyplníte přihlášku (pokud již nejste zaregistrováni jako absolvent v jiné knihovně MU). Musíte mít vráceny všechny knihy ze studentského konta a poté Vám bude zřízeno konto nové (do Alephu se pak už nepřihlásíte pod UČO, ale získáte nové přihlašovací číslo a heslo). Budete si moct vypůjčit nejvýše 10 titulů (z toho max. 3 prezenční).

Veřejnost se může do knihoven MU zaregistrovat za poplatek 200 Kč za první rok (obdržíte čipovou kartu) a poté 100 Kč za každý další rok. Podmínky jsou stejné jako v případě registrace s kartou absolventa.