Formy studia

Obory, které katedra odborně garantuje:

V prezenčním studiu:
Bakalářské:

 1. Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ

Navazující magisterské:

 1. Učitelství matematiky pro ZŠ

V rámci CŽV:

 1. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět:
  Matematika pro základní školy – tříletý program
 2. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy:
  Matematika pro střední školy – jednoletý program
 3. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ:
  Matematika pro ZŠ

Obory, na jejichž odborném zajištění se katedra podílí

V prezenčním studiu:
Bakalářské:

 1. Učitelství pro mateřské školy
 2. Sociálně pedagogické asistentství

Pětileté magisterské studium:

 1. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

V kombinovaném studiu:
Bakalářské:

 1. Učitelství pro mateřské školy

Pětileté magisterské studium:

 1. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Navazující magisterské:
Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy – specializace obchod a služby
Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy – specializace strojírenství

Poznámka pro uchazeče

 • Přijímací řízení

 • Studijní obor učitelství pro I. stupeň ZŠ

  Prezenční studium:
  Zabezpečujeme výuku matematiky u všech studentů.
  Přijímací řízení – pouze TSP

  Kombinované studium:
  Zabezpečujeme výuku matematiky u všech studentů.

 • Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ – bakalářský studijní program

  Zabezpečujeme výuku matematických disciplín v celém rozsahu včetně pedagogických praxí na školách.
  Přijímací řízení – pouze TSP

 • Učitelství matematiky pro ZŠ – navazující magisterské studium

 • Rozšiřující studium

Zabezpečujeme výuku matematických disciplín v dvousemestrovém jednopředmětovém studiu v aprobačním předmětu matematika, jehož cílem je rozšíření kvalifikace učitelství VVP pro základní školy a nižší ročníky gymnázií o učitelství pro střední školy. Dále zabezpečujeme výuku učitesltví matematiky pro ZŠ jako další předmět aprobace – doba studia 6 semestrů. Rovněž zabezpečujeme výuku, jejíž cílem je rozšíření aprobace učitelství matematiky z prvního na druhý stupeň – doba studia 4 semestry. Přijímací řízení je výběrové. Výběr je prováděn na základě výsledku státní zkoušky z matematiky a didaktiky matematiky v oboru učitelství pro základní školy.