Řádné studium

Podstatné informace o studijních programech (včetně průběhu přijímacího řízení, podmínek prominutí přijímací zkoušky a studijních katalogů) najdete pod příslušnými odkazy.

Katedra matematiky garantuje tyto programy:

(Bc.) Matematika se zaměřením na vzdělávání

v kombinaci s jiným předmětem. Tento program je možno studovat pouze v prezenční formě. Více zde:

https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/23831-matematika-se-zamerenim-na-vzdelavani

Informace pro uchazeče o bakalářské studium na PdF MU:

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium

(nMgr.) Učitelství matematiky pro ZŠ

v kombinaci s jiným předmětem. Tento program je možno studovat pouze v prezenční formě. Více zde:

https://www.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/vyberte-si-obor/23834-ucitelstvi-matematiky-pro-zakladni-skoly

Informace pro uchazeče o dvouleté navazující magisterské studium na PdF MU

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium

Katedra matematiky se podílí

(Mgr.) Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Tento program je možno studovat v prezenční i kombinované formě.

Informace pro uchazeče o pětileté magisterské studium na PdF MU

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium

(Bc.) Učitelství pro mateřské školy

Tento program je možno studovat v prezenční i kombinované formě.

Informace pro uchazeče o bakalářské studium na PdF MU:

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium

Katedra matematiky PdF MU dále odborně zaštiťuje výuku také pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky a Katedru sociální pedagogiky PdF MU

Rozšiřující studium (CŽV)

Informace k programům celoživotního vzdělávání naleznete zde

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět (DAP) Matematika pro ZŠ

– pro kvalifikované učitele a učitelky 2. stupně ZŠ

garant: doc. Jaroslav Beránek

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň základní školy: ZS1 Matematika pro základní školy

– pro učitele a učitelky s aprobací pro 1. stupeň ZŠ

garant: doc. Jaroslav Beránek

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/zs1-matematika-pro-zakladni-skoly

Učitelství matematiky pro střední školy

pro aprobované učitele a učitelky matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

Na tomto programu spolupracujeme s Ústavem matematiky PřF MU

garant: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

kontaktní osoba: Helena Durnová

Katedra matematiky PdF MU se také podílí na programu

Doplňujíc pedagogické studium (DPS) – specializace Matematika

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-matematiky-pro-stredni-skoly