Spolupráce KOV PdF s Katedrou etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

28.2.2013 8:35 Publikoval

Spolupráce Katedry občanské výchovy PdF MU v Brně  s Katedrou etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ), jednání mezinárodní komise a vyhlašování výsledků (2. dubna 2014, Bratislava ). 

P4023200 P4023202 P4023212 P4023231 P4023232

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal admin