Aktivity členů katedry

Členka katedry na diskuzi ČT

Ve středu 25. října 2018 proběhla v univerzitním kině Scala debata na téma Fake News. Jednou z diskutujících byla i Barbora Vacková z naší katedry. Záznam je dostupný na You tube kanále Katedry politologie FSS MU. Více informací v článku na muni.cz.

Publikace příspěvků konference Jan Patočka a naše doba

Sborník obsahuje texty příspěvků konference, která proběhla na katedře v září 2017. Příspěvky jsou reflexí patočkovské filosofie v mnoha oborech humanitních a sociálních věd. Kompletní kniha ke stažení a podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Čítárny Masarykovy univerzity.

Členové katedry přispívají k diskuzi o revizi části rámcových vzdělávacích programů

Aktuální publikace „Kompetence pro odpovědné občanství: Příspěvek do diskuze o revizi rámcových vzdělávacích programů“ ke stažení.

Cílem publikace je přispět do současné diskuze o revizi rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP). Publikace přináší reflexi postavení kompetencí v českých  kurikulárních dokumentech, představuje rakouský oborový kompetenční model pro občanské vzdělávání a na jeho základě nabízí možnou inspiraci pro revizi RVP v oblasti společenskovědního a občanského vzdělávání v České republice. Konkrétně  se publikace věnuje kompetenčně orientovanému zapracování hodnot, znalostí a dovedností z oblasti politiky a práva. Tematická oblast politiky a práva, kterou autoři považují za klíčovou pro občanské a společenskovědní vzdělávání, může sloužit jako praktický příklad a návod, jak upravit výsledky učení i v jiných tematických oblastech do kompetenčně orientovaného pojetí.

Konference Jan Patočka a naše doba

6. 9. 2017 proběhla na půdě katedry konference připomínající pedagogické působení Jana Patočky v letech 1946 – 1948 na Pedagogické fakultě MU i letošní 40. výročí Patočkova úmrtí. Zaměření konference reflektovala Patočkův filosofický i občanský odkaz v podobě úsilí o rehabilitaci filosofie jako živé součásti duchovní kultury ve vazbách na závažné otázky přítomnosti. Patočkova osobnost a dílo poskytují prostor pro filosofické, politologické, historické, pedagogické i etické zkoumání.