Katedra občanské výchovy vás zve na Vědeckou konferenci s mezinárodní účastí – R.U.R. 2019

29.3.2019 13:42 Publikoval

3th Social Sciences Conference/Department of Civics/2019 (3/SSC/DC/2019)

Podrobné informace na webu konference (vize též boční menu).

Loňský rok byl rokem významného výročí – sta let našeho samostatného státu. Ovšem i rok letošní se pojí s mnoha  významnými víceméně zaokrouhlenými daty. Některá z nich se týkají opět naší státnosti a jejích peripetií (výročí roku 1989, výročí upálení Jana Palacha). V letošním roce také oslaví sto roků naše Alma Mater – Masarykova universita. A spolu s ní v Brně oslavuje století existence i další brněnská vysoká škola – MZLU. Kulatiny ostatně má i brněnská Technika.

Z dalších významných dat můžeme připomenout 150 let od narození Mahatmy Gándhího. Méně důstojné, avšak z hlediska kultury pozoruhodné jsou ovšem i devadesátiny Pepka námořníka a myšáka Mickeyho.

Zajímavou spojku našich a světových kulturních dějin můžeme ovšem spatřovat také ve 100. narozeninách Robotů. Před sto lety poradil tento výraz Karlu Čapkovi  bratr Josef při diskusi o nové divadelní hře. A Robot se stal výrazem skutečně kosmopolitním.  Proto jsme se rozhodli zasvětit tomuto pozoruhodnému civilizačnímu motivu naši letošní konferenci. Kulaté jubileum nechť je záminkou k všestranné reflexi fenoménu Robot. Na konferenci uvítáme příspěvky z oblasti humanitních, přírodních i technických oborů.

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Slavomír Lesňák