Konference – Jan Patočka a naše doba

Termín pro odeslání abstraktů na konferenci byl prodloužen do 30. června 2017.

Katedra občanské výchovy pořádá pod záštitou děkana PdF MU doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D. konferenci s mezinárodní účastí.

Konference je jednou z akcí, kterými si Pedagogická fakulta MU připomíná pedagogické působení Jana Patočky v letech 1946 – 1948 na Pedagogické fakultě MU i letošní 40. výročí Patočkova úmrtí. Zaměření konference chce reflektovat Patočkův filosofický i občanský odkaz v podobě úsilí o rehabilitaci filosofie jako živé součásti duchovní kultury ve vazbách na závažné otázky přítomnosti. Patočkova osobnost a dílo poskytují prostor pro filosofické, politologické, historické, pedagogické i etické zkoumání.

Proběhne v prostorách fakulty ve středu 6. 9. 2017  

Zájemci o aktivní vystoupení na konferenci posílají abstrakty příspěvků do 30. 6. 2017 na adresu vonkova@ped.muni.cz.

Konferenční poplatek (jeho uhrazení slouží jako registrace pro účastníky bez příspěvku) ve výši 500,- Kč platí zájemci o účast do 1. 8. 2017  prostřednictvím obchodního centra MU.

Plánovaný publikační výstup z konference bude recenzovaný postkonferenční sborník s přiděleným ISBN, zasláný do databáze Web of Science.

Více informací o konferenci na stránkách obchodního centra MU.