Konference R.U.R. 11. 9. 2019

3rd Social Sciences Conference/Department of Civics/2019 (3/SSC/DC/2019)

Hudební úvod konference (doc. Mgr. V. Richter)

Loňský rok byl rokem významného výročí – sta let našeho samostatného státu. Ovšem i rok letošní se pojí s mnoha  významnými víceméně zaokrouhlenými daty. Některá z nich se týkají opět naší státnosti a jejích peripetií (výročí roku 1989, výročí upálení Jana Palacha). V letošním roce také oslaví sto roků naše Alma Mater – Masarykova universita. A spolu s ní v Brně oslavuje století existence i další brněnská vysoká škola – MZLU. Kulatiny ostatně má i brněnská Technika.

Z dalších významných dat můžeme připomenout 150 let od narození Mahatmy Gándhího. Méně důstojné, avšak z hlediska kultury pozoruhodné jsou ovšem i devadesátiny Pepka námořníka a myšáka Mickeyho.

Zajímavou spojku našich a světových kulturních dějin můžeme ovšem spatřovat také ve 100. narozeninách Robotů. Před sto lety poradil tento výraz Karlu Čapkovi  bratr Josef při diskusi o nové divadelní hře. A Robot se stal výrazem skutečně kosmopolitním.  Proto jsme se rozhodli zasvětit tomuto pozoruhodnému civilizačnímu motivu naši letošní konferenci. Kulaté jubileum nechť je záminkou k všestranné reflexi fenoménu Robot. Na konferenci uvítáme příspěvky z oblasti humanitních, přírodních i technických oborů.

________________________________________

Termín konference: středa 11. 9. 2019 od 10. 00 hodin

Místo konference: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31,  Brno

Jazyk jednání: český, slovenský, poľský, anglický

Rozsah příspěvku: 10 stran

Přihlášku prosím zašlete do 15.7.2019 na emailovou adresu konference.robot@gmail.com

Přihláška

Vědecký výbor konference: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.,  doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., doc. Mgr. Bohuslav Binka, PhD. , doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc..

Organizační výbor konference:  Mgr. Slavomír Lesňák, PhD., PhDr. Mgr. Erika Vonková, PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.

Příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku v tištěné i elektronické podobě.

Konferenční poplatek: 1500 KČ (zahrnuje recenzní řízení, tisk publikace a občerstvení) zaplaťte prosíme zde.

Ubytování: Vpřípadě potřeby doporučujeme hotel v blízkosti konání konference Hotel OMEGA BRNO*** (s možností parkování).

Více informací o konferenci můžete získat emailem autratova@ped.muni.cz.