Kontakt

Katedra občanské výchovy

Adresa:

Katedra občanské výchovy PdF MU
Poříčí 31
Brno
603 00

Tel.: +420 549 49 39 54 

E-mail: autratova@ped.muni.cz

Konzultační hodiny jednotlivých členů vizte na osobních stránkách v IS MU.