KOV vypsala na podzim 2017 dva nové praktické kurzy

12.6.2017 13:03 Publikoval

1. Politische Bildung: Theorie und Praxis

Zajímá vás, jak funguje občanské vzdělávání v Německu?

Chcete si rozvinout praktické dovednosti pro výuku společenskovědních témat?

Účastníci kurzu získají znalosti o systému občanského vzdělávání v Německu, o jeho principech a designu. Budou seznámeni s historickými kořeny občanského vzdělávání stejně jako s možnostmi jeho praktického uplatnění. Dále si osvojí praktické dovednosti nutné pro výuku témat občanského vzdělávání ve škole (metody výuky, příprava modelové hodiny) i v mimoškolním vzdělávání (seznámí se s formami dobré praxe, metodami psaní návrhů projektu).
Kurz bude probíhat formou blokové výuky (3x za semestr).

Odkaz na předmět zde: OVp123 Politische Bildung: Theorie und Praxis

Bližší informace v sylabu předmětu na IS.MUNI, kód předmětu „OVp 123“, případně u garanta předmětu (sterba@ped.muni.cz).

Těšíme se na vaši účast.

2. Občanské vzdělávání – praxe a zkušenosti z terénu

dovolujeme si vás touto cestou upozornit na nový kurz, který si můžete zapsat v následujícím (podzimním) semestru.

V rámci kurzu získáte jedinečnou možnost setkat se s experty na občanské vzdělávání (např. z Asociace učitelů občanské výchovy), kteří vám na konkrétních projektech, materiálech a praktických příkladech ukáží, s čím se vzdělavatelé běžně setkávají v praxi a na co musí být připraveni. Současně vám umožní si řadu situací vyzkoušet „na vlastní kůži“.

Více informací o kurzu, včetně sylabu naleznete zde: Občanské vzdělávání – praxe a zkušenosti z terénu (OVp125)

(12.6.2017)

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Slavomír Lesňák