Letní škola médií

 1. – 4. července 2019, Brno, Masarykova univerzita

Podrobný program LŠM

Program LŠM – stručná verze

Místo konání: Fakulta sociálních studií,Joštova 10, Brno

Letní škola médií (LŠM) je určena především posluchačům Pedagogické fakulty MU, dále učitelům středních a základních škol a také dalším studentům MU, kteří se ve své praxi setkávají nebo budou setkávat s tématy mediální výchovy. Cílem je seznámit posluchače a posluchačky školy s některými základními tématy mediálních studií a současně jim ukázat možnosti využití těchto témat v učitelské praxi. Média mohou jednak sloužit jako zdroj informací, současně se ale od vyučujících oborů jako je občanská výchova, dějepis či český jazyk očekává také naplňování průřezového tématu Mediální výchova, tedy kultivace mediální (a v současnosti už také digitální) gramotnosti žáků. S oběma rovinami přítomnosti médií ve škole chce LŠM svým posluchačům pomoci. Bude se zaměřovat především na témata veřejné služby, síťových a digitálních médií a mediálního prostředí, ve kterém dnes žijí děti a mladí lidé, jinými slovy žáci základních a středních škol.

Spolupořádají Katedra občanské výchovy PdF MU a Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Vyučovat budou lektoři z obou kateder, ale i další specialisté z MU či lektoři projektu Jeden svět na školách. Součástí LŠM bude návštěva televizního studia ČT Brno.

Lektoři a lektorky LŠM:

 • Jan Hanák, kněz a dokumentarista, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
 • Radovan Plášek, pedagog se zkušeností s mediální výchovou, specialista na stylistiku a žánry, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
 • Lektorky projektu Zvol si info Lucie SvozilováKateřina Křivánková
 • Lenka Waschková Císařová, specialistka na lokální média, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
 • Pavel Doboš, kulturní geograf specializující se na deleuzeovskou filosofii, Geografický ústav PřF MU
 • Martin Škop, právní teoretik a sociolog specializující se na vztah práva, umění a médií, Katedra právní teorie PF MU
 • Lenka Dědková, psycholožka se zaměřením na užívání internetu a jeho rizika, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU a Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na FSS MU (členka IRTIS)
 • Hana Macháčková, psycholožka specializující se mj. na dětské uživatele a sociální skupiny na internetu, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU a Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na FSS MU (členka IRTIS)
 • Jakub Macek, sociolog médií se zaměřením na síťová média, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
 • Lektor Jednoho světa na školách Tomáš Titěra
 • Radim Štěrba, pedagog, didaktik občanské výchovy, Katedra občanské výchovy PdF MU
 • Michal Škerle, pedagog se zaměřením na historii a právo, Katedra občanské výchovy PdF MU
 • Miloš Gregor, politolog, odborník na manipulativní techniky propagandy, Katedra politologie FSS MU

Účast na letní škole je zdarma, frekventantům poskytneme základní učební materiály.

Registrace bude možná do 15. června 2019, počet frekventantů je omezen.

S případnými dotazy se můžete obracet na Barboru Vackovou (KOV PdF MU a KMSŽ FSS MU): bvackova@mail.muni.cz

FB událost

Pozvánka na LŠM