Scola Telcz – interdisciplinární mezinárodní workshop v Telči

23.1.2019 16:00 Publikoval

Možnost, jak získat kredity v rámci internacionalizace studia a ještě strávit pět dní v Telči tak, jak se vám to jindy nepovede.

Škola je spolu-pořádána ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a rakouskou University of Krems a jedná se o její čtvrté opakování. Výuka probíhá především v anglickém jazyce, mluví se hodně také česky a
německy. Jde o dvě dopoledne krátkých přednášek v aj a dále se pracuje v týmech.

Tématem letošního ročníku, který proběne od soboty 23. února do středy 27. února, je propojení parteru univerzitních center MU a ČVUT v historickém centru Telče a jejich prezentace veřejnosti.

  • Studující jsou ubytování v univerzitním centru, náklady na ubytování a stravu jsou následně proplaceny formou stipendia.
  • Frekventantům z KOV může být pobyt na zimní škole uznán jako kurz internacionalizace studia, pokud budou mít zájem.
  • Přednášky v prvních dvou dnech budou zaměřeny na historii a význam zahrad v dějinách západní kultury, na participativní plánování veřejného prostoru, na ochranu památek v rámci organizace UNESCO. Přednášet budou čeští i zahraniční lektoři z pořádajících a spolurpacujících organizací a univerzit (z MU Barbora Vacková, Olga Búciová, Ondřej Jakubec, z DUK Peter Strasser , Christine Rottenbacher, dále Jana Musilívá za NPÚ v Telči a jako host Marie Davidova z Welsh School of Architecture)

Pro podrobnější informace se obracejte na Barbora Vackovou, bvackova@mail.muni.cz

Jste srdečně zváni.

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Barbora Vacková