Studentská oborová rada

19.4.2017 10:08 Publikoval

Studentská oborová rada (SOR) je orgán s působností omezenou na kmenovou (domovskou) katedru. Vzniká na základě iniciativy a z řad studentů dotyčné katedry. Podpora pro zakládání SOR vychází z opatření děkana Pedagogické fakulty MU.

Jakou činnost vykonává?

SOR se snaží o větší propojení studentů a akademických pracovníků na katedře. O zlepšení společné komunikace a o lepší informovanost studentů o dění a plánovaných změnách na katedře. V případě potřeby pak může tlumočit dotazy, návrhy a podněty studentů i pedagogů.

Zástupci SOR ze všech kateder jednou za semestr jednají s děkanem Pedagogické fakulty.

Jak se zapojit?

SOR má zpravidla 3-8 členů s funkčním obdobím jednoho roku s možností prodloužení. Pokud se chcete přidat, stačí napsat někomu z níže uvedených stávajících členů oborové rady, popřípadě nás kontaktovat na Facebooku SOR. Nebo se s námi dejte kdykoliv do řeči.

Členové:

Marek Mynařík, předseda SOR, Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy, 457695@mail.muni.cz

Karolína Čapková, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, 447738@mail.muni.cz

Karel Doleček, Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy, 411417@mail.muni.cz

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Barbora Vacková