Studentské aktivity

Iniciativa Civitas

Civitas je studentská iniciativa při Katedře občanské výchovy PedF MU. Její členové o sobě říkají: Jsme studenti katedry občasnké výchovy PedF MU, kteří chtějí zajímavou, často interaktivní formou představit dalším studentům a liden různá společneská témata. … Pojďme se společně něco nového dozvědět, zažít a diskutovat o tom! 

Aktivity iniciativy sledujte na jejich FB nebo webu.

Studentská oborová rada

Studentská oborová rada (SOR) je orgán s působností omezenou na kmenovou (domovskou) katedru. Vzniká na základě iniciativy a z řad studentů dotyčné katedry. Podpora pro zakládání SOR vychází z opatření děkana Pedagogické fakulty MU.