Studentské aktivity

Iniciativa Civitas

Studentská iniciativa mateřsky vzniklá při Katedře občanské výchovy PedF MU. 

Studentská oborová rada

Studentská oborová rada (SOR) je orgán s působností omezenou na kmenovou (domovskou) katedru. Vzniká na základě iniciativy a z řad studentů dotyčné katedry. Podpora pro zakládání SOR vychází z opatření děkana Pedagogické fakulty MU.