Studium

Výjezdy ERASMUS

Pokyny k vypracování bakalářské a diplomové práce a k jejich projektům

Pokyny jsou závazné pro studující, kteří nastoupili do 1. ročníků v podzimním semestru 2019 a později. Pro ostatní jsou doporučující.

Státní a závěrečné zkoušky

Bakalářské studium prezenční

  • pro ZŠ – OV3 Pedagogické asistenství občanské výchovy pro ZŠ
  • pro SŠ – ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti ve Studijním katalogu

Magisterské studium prezenční

  • OV2 Učitelství občanské výchovy pro ZŠ

Podrobnosti ve Studijním katalogu

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouškou se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděné před jménem.

Kombinované studium

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ: Občanská výchova pro ZŠ (tříleté kombinované studium)

Rozšíření učitelské kvalifikace – učitelství oborů pro SŠ: Základy společenských věd pro SŠ (roční kombinované studium)

Pokyny pro vypracování závěrečné práce – jednoleté studium

Pokyny pro vypracování závěrečné práce – tříleté studium