Studium

Bakalářské studium prezenční

  • pro ZŠ – OV3 Pedagogické asistenství občanské výchovy pro ZŠ
  • pro SŠ – ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti naleznete na http://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog/prezencni-studium-bakalarske-programy/

Magisterské studium prezenční

  • OV2 Učitelství občanské výchovy pro ZŠ

Podrobnosti naleznete na http://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog/prezencni-studium-navazujici-magisterske-programy/

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouškou se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděné před jménem.

Podrobnosti naleznete na http://www.ped.muni.cz/studium/rigorozni-rizeni/