SZZ a ZZ

SZZ TÉMATICKÉ OKRUHY

Prezenční studium Bc. a Mgr. – otázky platné pro semestr jaro 2015 a semestry následující

Bc. otázky platné do zimy 2018 (zkouškové období podzimního semestru 2017)

Bc. otázky platné od jara 2018

Mgr. otázky platné do zimy 2018 (zkouškové období podzimního semestru 2017)

Mgr. otázky platné od jara 2018

Průběh státní zkoušky (mimo magisterské státní zkoušky od jara 2019): Studující si vylosuje číslo. Zkušební komise pak vybere dva (bakalářská státní zkouška) respektive tři (magisterská státní zkouška zima 2019) tematické okruhy. Studující bude odpovídat na ty otázky z vybraných okruhů, které mají pořadí předem vylosovaného čísla. Na přípravu mají studující cca 20-30 minut.

Mgr. otázky platné od jara 2019, včetně průběhu zkoušky

Bc. otázky platné od jara 2020, včetně průběhu zkoušky

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY rozšiřujícího studia občanské výchovy, okruhy:

Jednoleté studium

Tříleté studium