SZZ a ZZ

SZZ TÉMATICKÉ OKRUHY

Prezenční studium Bc. a Mgr. – otázky platné pro semestr jaro 2015 a semestry následující

Bc. otázky platné do zimy 2018 (zkouškové období podzimního semestru 2017)

Bc. otázky platné od jara 2018

Mgr. otázky platné do zimy 2018 (zkouškové období podzimního semestru 2017)

Mgr. otázky platné od jara 2018

PRŮBĚH SZZ

Bc. SZZ – Vylosujete si číslo, komise Vám přidělí dva tématické bloky, vylosované číslo označuje číslo otázky v obou blocích.

Mgr. SZZ – Vylosujete si číslo, komise Vám přidělí tři tématické bloky (jeden z nich je vždy didaktika), vylosované číslo označuje číslo otázky ve všech třech blocích.

Na přípravu máte cca 30 min.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY rozšiřujícího studia občanské výchovy, okruhy:

Jednoleté studium

Tříleté studium