Výstava o Janu Patočkovi

Zveme Vás na výstavu o Janu Patočkovi a jeho působení na Pedagogické fakultě  

Výstava je instalována na Katedře občanské výchovy na Poříčí 31 – 1. poschodí

DSC_0950DSC_0955

Doc. Jan Patočka na brněnské univerzitě

Předložený text PhDr. Jiřího Vítka, CSc. zevrubně přibližuje dvě z méně známých
etap Patočkova pedagogického působení, a to konkrétně v brněnském akademickém prostředí.
První Patočkovo brněnské pedagogické angažmá, které je datováno v letech
1946-1948, je spojeno s jeho vedením filosofického semináře na Pedagogické
fakultě MU v čase jejího založení. Druhé, datované rokem 1968, je spojeno s
Filosofickou fakultou MU.
Text bývalého člena pedagogického sboru Katedry občanské výchovy Pedagogické
fakulty MU, který je výsledkem jeho bádání, zjm. archiválním, byl vstupním
příspěvkem mezinárodní vědecké konference, která byla věnována Patočkovu odkazu
spojenému s 60. výročím jeho působení na PdF MU a zároveň 60. výročí založení
naší fakulty. Vzhledem k faktu, že Pedagogická fakulta slaví 70. výročí svého
vzniku a v té souvislosti i 70. výročí zahájení pedagogické mise Jana Patočky v
akademickém prostředí naší fakulty, usoudili jsme, že text předložíme akademické
obci ke studiu.
PhDr. Erika Vonková