O katedře

Vítejte na stránkách Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Tato katedra sdružuje dva důležité obory: primární pedagogiku a preprimární pedagogiku.

Členové katedry se věnují těmto oblastem:

  • řípravě studentů pro studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy
  • ozvoji a spolupráci s českými i zahraničními základními a mateřskými školami, včetně škol alternativních
  • novaci a výzkumu
  • obilitě studentů i pedagogů, vzájemnému dialogu o směřování primárního a preprimárního vzdělávání

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a aplikovaných disciplín a poskytuje absolventům ucelený přehled o výchově a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, a to včetně didaktik některých předmětů. Koordinuje praktickou přípravu studentů, podílí se na organizaci i realizaci pedagogických praxí.

Katedra zprostředkovává spolupráci s externisty, tak aby se studenti setkávali s aktuálními tématy z praxe.

Více o historii katedry zde

Na katedře funguje Studentská oborová rada.