Členové

Vedoucí pracoviště

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Docenti/Docentky

Odborní asistenti/asistentky

Neučitelští pracovníci/pracovnice

Externí pracovníci

  • Mgr. Karla Černá
  • Mgr. Martin Hofman
  • Mgr. Petr Juráček
  • Mgr. Andrea Kalusová
  • Mgr. Pavla Klusáčková, Ph.D.
  • Mgr. Bc. Ivona Princlíková
  • Mgr. Lucie Štěpánková