Erasmus

Naše katedra nabízí  zahraniční pobyty programu Erasmus+ a jiné pro studenty Bc., Mgr. a Ph.D. studia (v prezenční i kombinované formě), které napomáhají prohloubit jazykové znalosti a nabýt zkušenosti s primární a pre-primární pedagogikou v cizích zemích.

NOVÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OTEVŘENO!

více na:

https://www.ped.muni.cz/aktuality/1-kolo-vyberoveho-rizeni-erasmus

Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty MU

vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na obsazení studijních míst v programu evropské mobility ERASMUS+ pro studenty Bc., Mgr. a Ph.D. studia (prezenční i kombinovaná forma) na následující zahraniční pracoviště:

  • Univerzita Matěje Bela, Banská Bystrica, Slovensko (2 osoby na max. 5 měsíců)

  • Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko (1 osoby na max. 5 měsíců)

  • Universita Kazimierz Wielki, Bydgoszcz, Polsko (1 osoba na max. 5 měsíců)

  • Universita Cracow, Krakow, Polsko (2 osoba na max. 10 měsíců)

  • Univerzita Talin, Talin, Estonsko (2 osoby na max. 12 měsíců)

  • Univerzita Granada, Granada, Španělsko (2 osoba, max. 18 měsíců)

  • Univerzita San Jorge, Zaragoza, Španělsko (2 osoby, max. 20 měsíců)

  • Univerzita Linz, Rakousko (2 osoby, max. 10 měsíců)

  • Univerzita Jyvaskyla, Finsko (2 osoby, max. 10 měsíců)

Výuka u první univerzity je realizována ve slovenském jazyce, další dvě v polském, čtvrtá univerzita v anglickém jazyce, pátá ve španělštině a poslední v německém jazyce.

Výběrové řízení pro studijní pobyty je určeno na podzimní a jarní semestr 2020/2021 a je zaměřeno na oblast primární a preprimární pedagogiky.

Minimální délka pobytu studenta činí 3 měsíce a studijní pobyt musí být ukončen nejpozději do 30. září 2021.

Závazný zájem studenta nezbytný pro nominaci do programu ERASMUS+ se realizuje vyplněním elektronické přihlášky – isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/ do 4. března 2020.

Kritéria pro nominaci: studijní výsledky, znalost výukového jazyka, motivační dopis

V případě nerozhodného počtu bodů budou mít přednost studenti z vyšších ročníků a studenti žádající o první výjezd Erasmus.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, obracejte se na koordinátorku Erasmus katedry primární pedagogiky – gruzova@ped.muni.cz.

Bližší informace k programu Erasmus+ najdete na   czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus Informace z již uskutečněných pobytů najdete na

 http://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika/erasmus.

Výběrové řízení proběhne 6. 3. 2019 v 10.00 hod. v pracovně vedoucího Katedry primární pedagogiky PdF MU bez účasti studentů.

Výběrová komise zasedne ve složení:

–          doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

–          Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

–         Mgr. et Mgr. Luci Grůzová, PhD.

Věnujte pozornost také nabídce stáží: Výběrové řízení stáží 2020/2021

Spolupracujeme s těmito univerzitami:

1) Univerzita Matěje Bella, Banská Bystrica, Slovensko

2) Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

2) Universita Kazimierz Wielki, Bydgoszcz, Polsko

3) Universita Cracow, Krakow, Polsko

4) Univerzita Talin, Talin, Estonsko

5) Univerzita Granada, Granada, Španělsko

6) San Jorge,  Zaragoza, Španělsko

7) Univerzita Linz, Rakousko

8) Univerzita v Jyvaskyle, Finsko

Zde naleznete PREZENTACE, které přinášejí zkušenosti a zážitky z absolvovaných stáží a pobytů.