Historie

8.2.2017 12:01 Publikoval

Vznik katedry pedagogiky lze datovat od roku 1946, kdy byly zřízeny odborné semináře, pedagogický a psychologický, pod vedením dr. Jana Vaňka a dr. Viléma Chmelaře. Od svého založení se katedra orientovala na pedagogickou a psychologickou přípravu budoucích učitelů pro oba stupně základní školy. Katedra procházela organizačními a koncepčními změnami v souvislosti se změnami fakultními a společenskými.

Významná data z historie katedry:

 • 1919- Založení Masarykovy univerzity v Brně
 • 1968 – 1975- Přejmenování na Universitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP)
 • 1946- Založení Pedagogické fakulty MU
 • 1953 – 1959- Vyšší pedagogická škola
 • 1959 – 1964- Pedagogický institut
 • 1946- Založení katedry pedagogiky

Vedení katedry pedagogiky:

 • 1951 – 1959- doc. Dr. Boris Uher
 • 1959 – 1961- doc. Dr. Ladislav Dvořáček
 • 1961 – 1970- prof. Dr. Josef Kopáč
 • 1970 – 1971- doc. Dr. Josef Kurfürst
 • 1971 – 1973- prof. Dr. Stanislav Opatřil
 • 1973 – 1990- prof. Dr. Milan Přadka, DrSc.
 • 1990 – 1992- prof. Dr. Bohumír Blížkovský,CSc.
 • 1992 – 1994- prof. Dr. Josef Maňák,CSc.
 • 1994 – 2001- prof. Dr. Vlastimil Švec,CSc.
 • 2002 – 2009- prof. Dr. Oldřich Šimoník, CSc.

Vedení katedry primární pedagogiky:

 • 2009 – 2015 – doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
 • od roku 2015 – doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Vývoj katedry pedagogiky v dalších letech:

Jako Katedra pedagogiky a psychologie se konstituovala v roce 1951-2.
V průběhu svého dalšího vývoje vystupovala pod různými názvy. Také její struktura se několikrát měnila.

 • 1951- Katedra pedagogiky a psychologie
 • 1966- Osamostatnění katedry pedagogické praxe
 • 1968- Laboratoř pedagogického výzkumu
 • 1968 – 1975- Členění katedry pedagogických věd:
  • oddělení psychologie
  • oddělení studia učitelství pro 1.- 4. ročník ZDŠ
  • oddělení studia učitelství pro 6.-9. ročník ZDŠ
  • oddělení pedagogiky volného času
  • oddělení speciální pedagogiky
  • středisko výukové televize
 • 1989- Osamostatnění katedry psychologie
 • 1994- Členění katedry pedagogiky:
  • oddělení pro 1. stupeň základní školy
  • oddělení pedagogiky pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
  • oddělení sociální pedagogiky se zaměřením na volný čas
 • 1994- Osamostatnění katedry sociální pedagogiky, založení kabinetu rodinné výchovy
 • od roku 2002- Členění katedry pedagogiky:
  • oddělení učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • oddělení pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ
 • od roku 2005- bylo zřízeno oddělení pedagogické praxe
 • od 24.4.2008 byl akreditován obor Učitelství pro mateřské školy
 • od 1.9.2009 – byla zřízena katedra primární pedagogiky

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Lucie Grůzová