Pro uchazeče

Studium si nastavíte podle sebe aneb obecné informace k přijímacímu řízení!

Katedra primární pedagogiky poskytuje vzdělávání v těchto oborech:

Bližší informace k přijímacímu řízení a možnost podání přihlášky najdete zde.

Bližší informace k přijímacímu řízení a možnost podání přihlášky najdete zde.

.


V těchto oborech poskytuje katedra také celoživotní vzdělávání:

  • CŽV Učitelství pro mateřské školy (od roku 2017 není realizováno)

Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ. Absolventi získají aprobaci pro výuku v mateřské škole.

Délka: 2 semestry

Minimální počet: 15 účastníků
Cena oboru: 12 000,- Kč/1 semestr
Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3

Celoživotní vzdělávání (dále též CŽV) je výuka na vysoké škole, při které (podle §60 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty. Účastníci programů celoživotního vzdělávání hradí výlohy spojené se studiem.

Výuka probíhá na Pedagogické fakultě MU zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny, v pátek nebo v sobotu.

Absolventi CŽV obdrží osvědčení. Jednotlivé programy CŽV jsou uskutečňovány v souladu se zákonem 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

Pro zájemce o CŽV