Projekty a publikace

Členové katedry se účastní těchto projektů:

Projekt Inkluze V4 program 2018

Hlavní řešitel: Jiří Havel

The course will introduce students to the requirements of inclusive education in the Visegrad countries and prepare them for work with students with diverse educational requirements, needs and capacities. The theory and practice will be linked in order to achieve best results with regard to knowledge which can be obtained from other Visegrad countries. Good practice in inclusive education from other countries can be implemented through future practice of the students.

Specifikace: Popis projektu


Projekt OPVVV Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663)

Hlavní řešitel: Zora Syslová

Hlavním cílem předloženého projektu je podpořit rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů (pedagogicko-psychologických, didaktických, diagnostických atd.) potřebných pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou (Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, RVP PV) se zaměřením na podporu, rozvoj a hlubší prohloubení jejich znalostí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické a přírodovědné pregramotnosti, (chápáno v širším pojetí jako podpora a rozvoj v oblasti přírodních věd i technologií) u dětí předškolního věku.

Specifikace: Popis projektu PPvPV


Dokončené projekty:


Projekt MŠMT, OPVK Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání. (CZ.1.07/1.3.00/48.0022)

Hlavní řešitel: Zora Syslová

Projekt reagoval na připravovaný kariérní systém, ve kterém je za jeden z klíčových prostředků podpory rozvoje učitelů v mateřských i základních školách považován mentoring, proto se stal ústřední aktivitou předkládaného projektu. S rozvojem mentorských dovedností úzce souvisí rozvoj osobnostních a profesních dovedností směřujících k individualizovanému a konstruktivisticky orientovanému předškolnímu a primárnímu vzdělávání. Pro rozvoj těchto dovedností je důležitá systematická sebereflexe. Ta se stala dalším ústředním tématem připravovaného dalšího vzdělávání. Současně považujeme za důležité, aby předškolní pedagogové získali zkušenosti z mezinárodního srovnání přístupů ke vzdělávání dětí předškolního věku. V rámci projektu byly realizovány návštěvy předškolních zařízení v Anglii a na Slovensku.

Výstupy ke stažení: