Studentská oborová rada

SOR Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy jsme založili v prosinci 2017. Náš tým zahrnuje zástupce různých ročníků prezenční i kombinované formy studia. Zajišťujeme komunikaci mezi studenty našeho oboru a vedením Katedry primární pedagogiky, se kterým se scházíme, abychom diskutovali o aktuálních problémech a záležitostech, ale i chodu katedry a fakulty. Můžete nás potkat na různých akcích spjatých s fakultou. Svým působením se chceme podílet na zkvalitňování a obohacování studia.

Jsme tu od toho, abychom pomáhali studentům všech ročníků i forem studia. Rádi odpovíme na vaše dotazy, zároveň ale oceníme jakékoli vaše poznámky, postřehy, pochvaly, názory – zkrátka zpětnou vazbu týkající se průběhu studia. Pokud budete mít nějaký dotaz, nápad či návrh a nebudete si jistí, koho oslovit, sem s ním! My danou věc s vedením katedry projednáme a následně vám odpovíme.

Aktuální informace najdete na facebookové stránce pod názvem Studentská oborová rada Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ. Neváhejte vyjádřit svůj názor přímo na této stránce nebo se obrátit na členy oborové rady. Jsme otevřeni jakékoliv diskuzi a rádi vás vyslechneme.

Najdete nás na facebooku!

Členové rady jsou:

Předsedkyně: Lucie Říhová 425936@mail.muni.cz

Terezie Otrubová – 457963
Natálie Nedomová – 460779
Zuzana Vojtěchová – 470284
Pavlína Kokojanová – 467563
Adéla Bláhová – 470261
Gabriela Havlínová – 444375
Karel Frnka – 482107