O katedře

Vítejte na stránkách Katedry ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Katedru ruského jazyka a literatury najdete v pátém patře nové budovy Pedagogické fakulty MU – Poříčí 9, Brno.

Novinky ze života naší katedry můžete také sledovat na stránce na Facebooku.

Najdete zde rubriky:

  • s informacemi o pracovišti, lidech,
  • o formách, průběhu a organizaci studia a jednotlivých oborech,
  • o kurzech, seminářích, workshopech, konferencích
  • o dalších rusistických akcích pro studenty, učitele i zájemce z laické veřejnosti pořádaných pracovištěm i dalšími subjekty.

Stránky průběžně nabízejí možnost:

  • zahraničních stáží,
  • výměnných pobytů,
  • jazykových kurzů.

Stránky zveřejňují:

  • informace o přijímacím řízení,
  • okruhy pro oborové bakalářské i magisterské státní zkoušky,
  • odkazy na další informační elektronické zdroje a jiné zajímavé tipy.

Studium

Studium ruského jazyka a literatury v dvouoborové jednooborové formě studia v bakalářských studijních oborech Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy Lektorství cizího jazyka – ruský jazyka v navazujících magisterských studijních oborech Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školya Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy je přednostně zaměřeno na vytváření oborových kompetencí, tj. komunikativní, lingvistické, interkulturní a literárněvědné, spolu s pedagogickými, psychologickými, komunikačními a dalšími osobnostně kultivačními kompetencemi studenta jako budoucího učitele.

Absolvent se samostatně orientuje v odborné problematice, je schopen dalšího sebevzdělávání především v pedagogické činnosti, je motivován k celoživotnímu studiu ruského jazyka.