ARS POETICA – Puškinův památník

ARS POETICA

Puškinův památník

        První školní kola Puškinova památníku organizovala na košickém gymnáziu profesorka Nina Tjutčevová. První československé kolo se konalo v roce 1959 a celostátní soutěž byla vyhlášena Ústředním výborem Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP) a Ministerstvem školství a kultury ve školním roce 1966/1967, pod názvem Puškinův památník-Rossiana.

    V prvních ročnících soutěže Puškinův památník nebyly určeny kategorie a vedle sebe vystupovali recitátoři i zpěváci, sólisté, soubory i sbory. V české části soutěže se od roku 1976 oddělila sborová vystoupení – vznikla samostatná soutěž Písně přátelství. Puškinův památník byl postupně rozdělen na oblast slovního projevu s kategoriemi sólové recitace a kolektivní vystoupení – do 10 členů a oblast hudebního projevu – sólo, duo, trio. Rozdělen byl i věkově – základní, střední a vysoké školy. Organizaci soutěže a přehlídek měly na starosti komise ruského jazyka při okresních, krajských výborech i při Českém ústředním výboru SČSP a jejich odborné sekce.

         V srpnu 1982 se v pražském Paláci kultury (dnes Kongresové centrum) konal V. Mezinárodní kongres rusistů MAPRJAL*, kde se na samostatném koncertu představili nejlepší čeští a slovenští účastníci Puškinova památníku společně s vítězi hudebních soutěží Písně přátelství a Melódie priateľstva. Úspěch koncertu přispěl k dalšímu rozvoji soutěže – k rozšíření o samostatnou kategorii kolektivních vystoupení středních a vysokých škol, přinesl možnosti a prostředky k pořádání metodických seminářů i mnohá pozvání k vystoupení.

           Repertoár v soutěži Puškinův památník se vyvíjel společně s dobou. V hudební oblasti měly od počátku 80. let své místo písně Bulata Okudžavy i Vladimira Vysockého, romance a lidové písně z repertoáru Žanny Bičevské, vedle klasiky zněly i rockové úpravy zhudebněné poezie, cikánské písně a populární hudba.

          Součástí každého ročníku soutěže byly metodické a rozborové semináře, kde se opakované hovořilo o hlavním kritériu pro hodnocení účinkujících, kterým je výběr repertoáru vzhledem k věku a možnostem interpreta.

         Na národních přehlídkách se od poloviny 80. let dařilo zaznamenávat zajímavá vystoupení na video. Se záznamy se dále pracovalo na odborných seminářích, které organizovala Česká asociace ruštinářů (ČAR) spolu s SČSP. První zajímavá zkušenost s prezentací soutěže Puškinův památník na Západě se uskutečnila koncem srpna 1990 nedaleko Hamburgu na mládežnickém táboře Experiment für eine humane Erde – Aktion perestroika.

         Historické události měly svůj vliv na průběh soutěže Puškinův památník. V pokynech pro nový ročník Puškinova památníku se počítalo s novou situací – ruský jazyk přestal být povinným předmětem, dostal se na úroveň jednoho z cizích jazyků. Název soutěže se rozšířil na ARS POETICA – Puškinův památník, bylo umožněno interpretovat díla ruských autorů i v dalších jazycích a finále mělo přehlídkový charakter.

            Významný podíl na rozvoji přehlídky měly nové cykly učebnic ruského jazyka. Učebnice pro střední školy Raduga vycházejí od roku 1996, od roku 2002 komplet učebnic Pojechali pro základní školy, který obsahuje čtyřicet devět ruských písní.

(podrobněji viz KLAPKA, Jiří: Ars Poetica. Puškinův památník. 1966-2011. Česka asociace rusistů ve spolupráci s Česko-ruskou společností, o. s., 2011)

Ars-poetica-sbornik-219x300


*MAPRJAL (rus. МАПРЯЛ) – Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (rus. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы).