Ars Poetica 2015

V letošním roce se uskutečnil již 49. ročník festivalu  ARS  POETICA – Puškinův památník.

Program v regionálním kole naší soutěžní přehlídky je soutěžícími přednesen zpravidla v ruském jazyce. Pokud účastník nestuduje ruštinu, může být text rusky píšícího autora přednesen v mateřském jazyce.

Spolupořadateli festivalu jsou Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU, Česko-ruská společnost, Česká asociace rusistů.

Regionální kolo se konalo  v BRNĚ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU 11. DUBNA 2015

Obecné zásady

 1. Program je přednesen zpravidla v jazyce ruském. Pokud účastník nestuduje ruštinu, může být text rusky píšícího autora přednesen v jiném jazyce. Do celostátní přehlídky postupují pouze vystoupení v ruském jazyce.
 2. Účastníci neopakují program, s nímž vystoupili v minulých ročnících. V hudební oblasti přednesou 2 až 3 písně.
 3. Pořadí vystoupení určuje organizační výbor.
 4. Délka vystoupení v kategoriích jednotlivců (i duo, trio) do 7 minut, kolektivů do 10 minut.

Oblasti vystoupení

A. Oblast slovního projevu:

přednes poezie, prózy, dramatické scénky, pásma a montáže, ve kterých převládá mluvené slovo

 • 1. žáci ZŠ a) 1.–9. roč. – sólová recitace
 • 2. žáci ZŠ 1.–9. roč. – kolektiv do 10 členů
 • 3. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólová recitace
 • 4. studenti SŠ, SOU, VŠ – kolektiv do 10 členů

B. Oblast hudebního projevu:

zpěv – sólo, duo, trio – písně, árie apod., pásma a montáže, ve kterých převládá zpěv

 • 5. žáci ZŠ. a) 1.–9. roč. – sólo, duo, trio
 • 6. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólo, duo, trio

C. Oblast slovního i hudebního projevu:

 • absolventi VŠ

Interpreta(y) doprovází dospělá osoba, která vystoupení připravila. Hudební doprovod
(u obou soutěžních oblastí) tvoří maximálně tři osoby.