Konference „Актуальные проблемы обучения русскому языку“

Konference „Актуальные проблемы обучения русскому языку“ probíhá jednou za dva roky. Poslední konference «Актуальные проблемы обучения русскому языку XII» se konala ve dnech 9.-11. května 2016 a zúčastnilo se jí kolem 50 účastníků z 8 různých zemí.

Účastníci pracovali ve třech sekcích – otázky metodiky, otázky lingvistiky a otázky literární vědy. Plné texty příspěvků byly zahrnuty do konferenčního sborníku, jež se momentálně připravuje k vydání v elektronické podobě.

Sekce Otázky metodiky byla věnována otázkám metodiky výuky ruského jazyka jako cizího a ruského jazyka jako mateřského, zazněly příspěvky na různá témata, např. jak je možné používat ve výuce ruštiny jako cizího jazyka frazeologické a paremiologické jednotky, jaké jsou možnosti internetu ve výuce ruštiny.

Sekce Otázky lingvistiky se zabývala aktuálními badatelskými směry – lingvokulturologií a jazykovým obrazem světa, koncepty, sémantikou, sestavováním tzv. aktivních slovníků, normami spisovné ruštiny a kontakty spisovné ruštiny a ruských dialektů.

Sekce Otázky literární vědy byla věnována otázkám textu a uměleckého obrazu světa, a také motivům, které v uměleckých textech vytváří obraz lyrického hrdiny.

Fotografie z konference jsou k dispozici v záložce Fotogalerie – Konference 2016 nebo tady:

http://katedry.ped.muni.cz/rustina/fotogalerie/konference-2016-2

Výsledkem konference se stal sborník příspěvků „Актуальные проблемы обучения русскому языку XII“, který je umístěn v online čítárně MU: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/852

Sborník byl zařazen do databáze Web of Science (WOS:000399973500001).