Ars Poetica 2017

24.1.2017 13:25 Publikoval
Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás a Vaše žáky přizvala k účasti na 51. ročníku soutěže
 
Puškinův památník – ARS POETICA 
 
která se koná 29. dubna 2017 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Soutěžní přehlídka by měla přispívat k poznávání ruské kultury a rozvíjet vztah k ruskému jazyku. Festivalu se mohou účastnit žáci základních škol, studenti učilišť, středních a vysokých škol a absolventi vysokých škol.
Tradičními soutěžními kategoriemi jsou recitace, zpěv nebo krátká dramatizace. Více informací a přihlášku naleznete v příloze tohoto mailu.
Vyplněnou přihlášku, prosím, odešlete do 20. dubna na adresu marketakorbel@gmail.com. Na stejnou adresu se můžete obracet také se všemi dotazy nebo připomínkami.
Přednostně vyplňujte přihlášku s názvem: prihlaska_AP_2017_Brno
Za Katedru ruského jazyka a literatury a Ruské centrum v Brně se na Vás těší
Mgr. Markéta Korbelová
koordinátor Ruského centra
asistent
Katedra ruského jazyka a literatury
Pedagogická fakulta, MU
Příloha: AP_2016_17_pokyny

Zařazeno v:,

Tento příspěvek napsal Anastasia Sokolova