Den otevřených dveří 23. ledna (online)

8.1.2021 8:10 Publikoval

Zveme vás na Den otevřených dveří na PdF MU, který se uskuteční online 23. ledna od 9:00.

V čase od 10:00 do 12:00 budou v chatu na Facebooku (https://www.facebook.com/rustinapdfmu) a živě v MS Teams přítomné vedoucí katedry a prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů doc. Koryčánková, studijní konzultantka katedry dr. Sokolova a koordinátorka Ruského centra Mgr. Kleinová, které rády odpoví na všechny vaše dotazy.

Odkaz na živou událost je zde:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAwMzUxZDAtN2I2ZS00MjNlLTliNDgtOWIxODhkZDI2OGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%22b90313f8-1a4d-474c-99c4-7a0569e659ae%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Těšíme se na vás!

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Anastasia Sokolova