doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

DSC01119

Adresa: Poříčí 9, Brno, 603 00

Tel.: 549 49 4677

E-mail: korycankova@ped.muni.cz

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

1993: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: ruský jazyk – dějepis, Mgr., PdF MU

1997: Postgraduální studium, doktorský studijní program, Dr., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

2001: Ph.D., PhDr., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, dle zákona PdF Brno-§99, zákon 111/98Sb.

2013: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta: Psychologie (Mgr.)

2016: Habilitační řízení: Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky): docent (Doc.)

Profesní činnost

1994 – dosud: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

1994 – 1997: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, asistentka

1998 – 2016: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, odborná asistentka

2016 – dosud: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, docentka katedry RJaL

1. 11. 2011 – dosud: vedoucí Katedry ruského jazyka a literatury

 Výzkumné zaměření

 • Výzkum v oblasti ruské lexikologie, zvláště lexikálně sémantický rozbor poezie období konce 19. a počátku 20. stol. v Rusku.
 • Výzkum v oblasti slovního vyjádření percepce v ruské a české symbolistické poezii.
 • Výzkum v oblasti ruského symbolismu, zvláště manifesty ruského symbolismu a jejich kulturně-historické zvláštnosti.
 • Výzkum v oblasti ruské filosofie, zvláště období konce 19. a počátku 20. století. Specializace na osobnost a dílo ruského filosofa a básníka V. S. Solovjova.
 • Lexikálně-sémantický období tzv. stříbrného věku ruské literatury.
 • Výzkum v oblasti použití a aplikace nových technologií ve výuce ruského jazyka, zvláště metody využití internetu pro výuku praktického jazyka.

Řešené projekty

Spoluřešitel (D2) výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU s názvem Škola a zdraví pro   21. století. Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Identifikační kód záměru: MSM0021622421. Trvání: 2005-2011

Lektor výukového modulu projektu – Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND (CZ.1.07/1.3.41/0.0043). Trvání: 2013/ 2014

Garant/školitel projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti (CZ.1.07/2.3.00/35.0005). Trvání: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014

Členství v redakčních radách odborných periodik

 1. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Edice: Istorija i Filologija. Odborný časopis v seznamu Vysšej attestacionnoj kommisii Minobrazovanija RF (VAK). ISSN 1810-5505. Od 2014 – dosud.
 2. Vestnik Surgutskogo Gosudarstvennogo Pedagogičeskogo universiteta. Odborný časopis. ISSN  2078-7626. Od 2013 – dosud.
 3. Aktualnyje voprosy sovremennoj filologii (Lengua y literatura en el diálogo científico. Problemas  actuales de la filología contemporanea). Sborník vědeckých prací, č. 2, 2013. Iževsk – Granada. 266 s. ISBN 978-84-338-5602-9 (Universidad de Granada).
 4. Pedagogika iskusstva. Sborník vědeckých prací z oblasti aplikovaného výzkumu vzdělávání  v umění a estetické výchovy dětí a mládeže, dále teorie a historie pedagogiky umění a problematiky integrace umění do výchovy a výuky. Odborný časopis v seznamu Vysšej attestacionnoj kommisii Minobrazovanija RF (VAK). Moskva. ISSN 1997-4558. Od 2014 – dosud.
 5. Editorka a recenzentka odborných časopisů a mezinárodních recenzovaných sborníků.
 6. Zvané přednáškové pobyty na českých a zahraničních univerzitách.

 

Nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnost za posledních 5 let

Monografie

Koryčánková, S.: Leksiko-semantičeskoje oformlenije filosofski značimych obrazov v poezii V. S. Solovjova. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 201 s.  ISBN 978-80-210-6658-8.

Kapitola v odborné knize

Koryčánková, S.: Aktivnyje slovoobrazovatelnyje processy 90 godov. In Pospíšil Ivo, Šaur Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 83-91, 9 s. ISBN 978-80-210-5904-7.

Koryčánková, S.: Krjukovová L. Motivacionno svjazannyje slova i ich rol v sozdanii perceptivnych obrazov (na materiale poezii Serebrjanogo veka). In O. I. Blinova. Aktualnyje problemy motivologii v lingvistike XXI veka. Tomsk: Tomská Státní univerzita, 2012. s. 203-213, 11 s. ISBN 978-5-7511-2110-5.

 

Učebnice, učební texty a jiné pomůcky pro výuku      

Koryčánková, S.: Zanjatija po lingvističeskomu analizu teksta dlja magisterskogo obučenija stilistike russkogo jazyka v češskich vuzach (na materiale leksiko-semantičeskogo analiza stichotvorenij V.S.Solovjova). In Vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyka vo viackultúrnom priestore. Prešovská univerzita. Prešov: Knižnica Prešovskej univerzity v Prešově, 2012. s. 126-135. ISBN 978-80-555-0505-3. (metodický a praktický materiál k přímému využití ve výuce)

Janíková, V., Sorger B., Koryčánková S., Ondrášková K., Suquet, P., Vogel, R.: Vícejazyčná lingvistická terminologie. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2013. 78 s.  ISBN 978-80-86956-70-1.

 

Členství v organizacích

 • Členka České asociace slavistů (ČAS)
 • Členka Nezávislé odborné komise – poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro odborné posouzení didaktického testu RJ maturitní zkoušky. 2013 – dosud
 • Zástupkyně České asociace rusistů na valném shromáždění Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka (MAPRJAL). Granada 2015
 • Členka ústřední komise Soutěže v ruském jazyce pro kategorii SŠ I (Národní institut dětí a mládeže). 2013 – dosud
 • Předsedkyně organizačního výboru a poroty festivalu Ars Poetica-Puškinův památník. KRJaJ PdF MU, Brno. 2012 – 2016.
 • Předsedkyně organizačního výboru Mezinárodní vědecké konference Aktuální problémy výuky ruského jazyka, PdF MU

Akademické stáže, přednáškové a studijní pobyty v zahraničí za posledních 5 let

 • 2010 (březen) Rusko, Moskevská státní univerzita, zvané přednášky v rámci VZ
 • 2010 (březen) Rusko, Tomská státní univerzita, zvaná přednáška
 • 2010 (září) Španělsko, Univerzita v Granadě, přednáškový pobyt v rámci VZ
 • 2010 (září) Španělsko, Univerzita v Barceloně, přednáškový pobyt v rámci VZ
 • 2011 (září) Španělsko, Univerzita v Granadě, zvaná přednáška
 • 2011 (listopad) Rusko, Moskevská státní univerzita, přednáškový pobyt v rámci VZ
 • 2011 (říjen) Bělorusko, Minsk, Běloruská státní univerzita, zvaná přednáška
 • 2012 (září) Rusko, Iževsk, Udmurtská státní univerzita, přednáškový pobyt
 • 2012 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita, zvaná přednáška
 • 2013 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita, přednáškový pobyt
 • 2016 (duben) Rusko, Tomská státní univerzita, přednáškový pobyt