Navazující magisterská SZZ_platí od 11.05.2020

  • Každý student si vytáhne právě jedno téma (1 – 20)
  • Téma sestává z textu a naváděcích otázek
  • Student může využít svou portfoliovou přípravu k povinné didaktické části tématu
  • Student bude odpovídat na doplňující lingvistické a literární otázky komise (viz naváděcí otázky)
  • Zkouška proběhne v ruštině

Text 1_Poezie

Text 2_Poezie

Text 3_Próza

Text 4_Próza

Text 5_Dětská literatura

Text 6_Dětská literatura

Text 7_Drama

Text 8_Drama

Text 9_Odborný styl

Text 10_Odborný styl

Text 11_Publicistický styl

Text 12_Publicistický styl

Text 13_Administrativní styl

Text 14_Administrativní styl

Text 15_Hovorový styl

Text 16_Hovorový styl

Text 17_Reálie

Text 18_Reálie

Text 19_Učebnice

Text 20_Učebnice