Kontakt

Katedra ruského jazyka a literatury

Adresa:

Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU
Poříčí 9
Brno
603 00

Tel.: +420 549 49 7776
E-mail: rytirova@ped.muni.cz