Mgr. Janina Krejčí

Adresa: Poříčí 7, Brno 603 00

Tel.: 549 49 7767

E-mail: janina.krejci@ped.muni.cz

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

od r. 2017: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta – doktorské studium Didaktika cizího jazyka;

2014-2017: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta – CŽV, Další aprobační předmět – Ruský jazyk a literatura;

1991-1996: Vysoká škola pedagogická A.S.Makarenka, Sumy, Ukrajina, Učitelství biologie a chemie pro základní a střední školy, Mgr.

Profesní činnost

od r. 2017: Katedra ruského jazyka a literatury – asistentka;

2015 – 2017: Katedra ruského jazyka a literatury – externí vyučující;

2016: ZŠ Horácké nám. 13, Brno – učitelka ruského jazyka;

2010 – 2017: Ruské Jazykové Centrum v Brně (Constant Global, s.r.o) – lektorka ruského jazyka; překladatelka ČJ-RJ;

1994-1997: Střední škola č. 13, Sumy, Ukrajina – učitelka biologie a chemie

Výzkumné zaměření

  • morfologie ruštiny
  • reálie Ruska
  • praktická jazyková cvičení
  • základy ruštiny

Nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnost za posledních 5 let

KREJČÍ, Janina. Фразеологизмы с компонентом-зоонимом, описывающие отрицательные черты характера человека, с точки зрения их употребления в чешском и русском языках. In Нургали К.Р., Мукажанова Л.Г., Шашкина Г.З., Хамидова А.Х., Ауезова А.Т.. «Научное сообщество студентов ХХI столетия. Филологические науки»: Сборник материалов Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (24-25 февраля 2017 г.) – Астана. Astana, Kazachstán: ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2017. s. 193 – 197, 382 s. ISBN 978-601-301-976-5.