Mgr. Olga Bobrzyková

11401277_10204067305394139_7051362827381668976_nAdresa: Poříčí 9, Brno, 603 00

E-mail: bobrzykova@ped.muni.cz

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

2016: Mgr., obor: Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a JŠ, navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta MU

2012: Bc., obor: Lektorství ruského jazyka, Pedagogická fakulta MU

1994 – 1995: obor: anglický jazyk Jazyková škola Majda agency s. r. o.

1994: Gymnázium Břeclav – maturitní zkouška

 

Profesní činnost

2016 – dosud: asistent, KRJaL PdF MU

2014 – 2016: ZŠ Břeclav, Slovácká 40, Břeclav – učitelka ruského a anglického jazyka

1995 – 2008: OSVČ – firemní a soukromá výuka ruského jazyka a výuka angličtiny pro děti

 

Výzkumné zaměření

  • Didaktika ruského jazyka
  • Dějiny Ruska
  • Základy ruštiny

Nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnost za posledních 5 let

BOBRZYKOVÁ, Olga. Неологизмы в творчестве Велимира Хлебникова. In PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.. Recenzovaný sborník příspěvků z konference Pražská rusistika 2016. Praha, 2016. s. 90-100, 11 s. ISBN 978-80-7290-887-5.

Akademické stáže, přednáškové a studijní pobyty v zahraničí

2015: International Teaching and Training Centre, Bournemouth, UK – studijní pobyt