Pozdravy ze Soluně

10.6.2019 7:48 Publikoval

Studentka naší katedry a katedry občanské výchovy Barbara Čajková tráví jarní semestr 2019 v Soluni:

„Posílám pozdravy ze Soluně!
Soluň je velmi zajímavé město s rozmanitou historií, která na vás procházkou po
městě dýchá ze všech stran. Je to druhé největší město v Řecku, nachází se
tu tři univerzity. Já studuji na Aristotelově univerzitě, která je z nich
největší, nachází se ve středu města jako obrovský kampus,ve kterém jsou
všechny fakulty. Na začátku pobytu jsme dostali mapu areálu, ale i tak se mi
podařilo párkrát ztratit, ale všichni byli moc milý a vždy mi pomohli najít co
hledám. Všechny přednášky jsou tady povinné a trvají 3 hodiny. Což je někdy
dost náročné na pozornost. Známkovací systém tady mají naprosto jiný než u nás.
Známkování tu probíhá formou bodování od 1 do 10, kdy 10 je nejlepší možná
známka a pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 5 bodů a na
každou zkoušku je tu pouze jeden pokus.

Erasmus je skvělá příležitost jak vycestovat a poznat jiné kultury, kterou
naprosto doporučuji. I zde se nachází organizace ESN, která pomáhá Erasmus
studentům a připravuje velmi rozmanitý program- od úklidu pláže, přes párty až
po různé výlety po Řecku. Poslední takový větší výlet byl na ostrov Krétu, kde
se setkali všichni Erasmus studenti v Řecku. Život v Řecku je velmi těžký k popsání. Říká se, že zemi dělají lidé a v Řecku jsou lidé, kteří si užívají života plnými doušky, což může být stejně tak
krásné jako strašné. Řecko je plné chaosu a porušování pravidel, ale také je
plné radosti, slunce a ochoty.

Erasmus je výborná zkušenost a příležitost pro zdokonalení cizích jazyků,
získání nových přátel a nezapomenutelných zážitků!“

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Anastasia Sokolova