Pro zahraniční studenty

Na stránkách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity jsou podrobné informace týkající se možností studia v rámci bakalářských, magisterských (navazujících magisterských), doktorských studijních programů: http://www.ped.muni.cz/en/study/for-international-applicants

Níže je k dispozici informační brožura o studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: http://www.ped.muni.cz/fileadmin/user_upload/aktuality/international_student_-_scholar_guide.pdf

Také se můžete podívat na prezentaci o naší katedře a činnosti Ruského centra: KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PDF MU

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ