Erasmus


Milí kolegové,

Dovoluji si vám oznámit, že v rámci programu Erasmus, ale i dalších programů mobilit máte možnosti, jak vycestovat do ciziny za studiem a to s téměř jistou vidinou finanční dotace. V následujících řádcích se pokusím velmi stručně nastínit některé možnosti.

  • Začněme naší katedrou… Bilaterální smlouvu máme aktuálně realizovanou s Univerzitou Komenského v Bratislavě, s univerzitou ve Wroclawy, dále s Univerzitou Adama Mickiewicza v  Poznani, s univerzitou v dánském Odense a na Maltě (zde pouze pro vyučující). V rámci specializace dramatické výchovy se rýsuje možnost uzavřít dohodu s anglickým Exeterem a s italskou Bolognou.
  • Další možnost spatřuji na webových stránkách MŠMT. Konkrétně Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz) každým rokem (DŮLEŽITÝ JE ZVLÁŠTĚ MĚSÍC LISTOPAD ) zprostředkovává studijní pobyty pro učitele, doktorandy i studenty magisterské či bakalářské formy studia. Podotýkám, že výměnné pobyty se týkají i studentů kombinovaného studia. Na webových stránkách DZS se proklikejte na sekci AIA (nebo ještě lépe v googlu zadejte heslo AIA), kde máte široké možnosti výběru. Jsou zde možnosti nejen semestrálních pobytů, ale i letních jazykových škol.
  • Na webových stránkách Centra zahraničních studií (http://czs.muni.cz) máte příležitost zúčastnit se např. tzv.Finančních mechanismů EHP/Norska. CZS sídlí na ulici Komenského náměstí 2 v Brně. Je vhodné sledovat sekci Aktuality a případně kontaktovat pověřené osoby (sekce O nás).
  • Na stránkách PdF MU, http://www.ped.muni.cz, si klikněte na Oddělení pro výzkum, vývoj a vnější vztahy, pokračujte na Zahraniční vztahy a dostanete se na Aktuality.
  • Pokud se hodláte vydat vlastní cestou, existuje pro vás možnost tzv. freemovers, tzn., že si domluvíte studijní pobyt sami a to prostřednictvím kontaktní osoby na vámi zvolené univerzitě. Standardně je k tomu potřeba poslat tzv. motivační dopis na vámi zvolenou univerzitu/katedru a čekat na tzv. akceptační dopis.
  • doc. Strach je garantem nabídek, které naleznete na níže uvedené webové adrese: http://boss.ped.muni.cz

Možností je celá řada, tak neváhejte!

S pozdravem vždy nápomocný koordinátor Dušan Klapko