Jak se k nám dostanete?


Můžete využít tohoto miniprůvodce… You can use this little guide to find us…

Brněnské nádraží a autobusová stanice Grand hotel › PdF MU…

Railway station and bus station Grand hotel › Faculty of Education…

Z hlavního nádrží tramvaj č. 8 směr Osová, Starý Lískovec, lístek 10,- Kč na deset minut, nástup na staniciHlavní nádraží – výstup na stanici Křídlovická.

Ze zastávky cca 5 min. chůze kolem haly Rondo po ulici Poříčí.

From the railway station take the tram No. 8, direction Osová, Starý Lískovec, the ticket 10,- CZK for 10 minutes, get on at Hlavní nádraží – get off at Křidlovická .

From the station 5 minutes walking along the Rondo hall down the Poříčí street.

mapka níže / the map below

 

Autobusové nádraží Zvonařka › PdF MU…

Bus station Zvonařka › Faculty of Education

Nástup na autobus č. 84 na stanici Autobusové nádraží – výstup na další stanici Křídlovická.Lístek 8,- Kč na deset minut.

Chůze cca 2 min. po směru jízdy po ulici Poříčí.

Bus No. 84, get on at Autobusové nádraží – get off at the next – Křidlovická. The ticket 8,- CZK for 10 minutes.

Walking 2 minutes facing forward down the Poříčí street.

 

Letiště Praha › Brno

Airport in Prague › Brno

Autobusem:

Z letiště Ruzyně, bus č. 254, 119 (jezdí od 5 – 24 hod. každých 20 min., lístek – 20,- Kč na 90 min. v automatu nebo prodejnách tisku, velké zavazadlo další poloviční lístek) – výstup na zast. Dejvická (konečná) – přestup na metro (podzemní dráha, provoz 5 – 24 hod.) metro A – výstup na stanici Muzeum, přestup na metro C, směr Letňany – výstup na stanici Florenc. Na stanici
Florenc je hlavní autonusové nádraží. Cesta do Brna trvá kolem 2 hodin a 30 minut

www.jizdnirady.cz

To Brno by bus:

From the Airport Ruzyněbus No. 254, 119 (goes from 5 – 24 o’clock every 20 minutes, ticket 20,- CZK for 90 minutes from the automat or in a newspaper shop, big luggage cut-rate ticket) – get off at Dejvická (the last station) – change to underground A – get off at Muzeum station, change to underground C, direction Letňany – get off at Florenc.
There is a main bus station. The journey to Brno takes 2 hours and 30 minutes.

www.jizdnirady.cz

Vlakem:

Z letiště Ruzyně, bus č. 254, 119 (jezdí od 5 – 24 hod. každých 20 min., lístek – 20,- Kč na 90 min. v automatu nebo prodejnách tisku, velké zavazadlo další poloviční lístek) – výstup na zast. Dejvická (konečná) – přestup na metro (podzemní dráha, provoz 5 – 24 hod.) metro A – výstup na stanici Muzeum, přestup na metro C, směr Letňany – výstup na stanici Hlavní nádraží.
Vlak jede do Brna cca 3,5 hod.

www.jizdnirady.cz

To Brno by train:

From the Airport Ruzyněbus No. 254, 119 (goes from 5 – 24 o’clock every 20 minutes, ticket 20,- CZK for 90 minutes from the automat or in a newspaper shop, big luggage cut-rate ticket) – get off at Dejvická (the last station) – change to underground A – get off at Muzeum station, change to underground C, direction Letňany – get off at Hlavní nádraží.
The train goes to Brno about 3 hours and 30 minutes.

www.jizdnirady.cz

 

Letiště Bratislava › Brno

The airport Bratislava › Brno

Vlakem:

Z letiště R.M.Štefánikabus č. 61 (jezdí od 5-23 hod. každých 20 min.) směr Hlavná stanica – výstup na staniciHlavná stanica. Vlak do Brna jezdi cca každé 2 hod. Cesta trvá cca 1 hod. a 30 min.

www.jizdnirady.cz

To Brno by train:

From the airport R.M.Štefánika, bus No. 61 (goes from 5-23 o’clock every 20 minutes) direction Hlavná stanica – get off at Hlavná stanica. Train to Brno goes almost every 2 hours and the journey takes abou 1 hour and 30 minutes.

www.jizdnirady.cz

Autobusem:

Z letiště R.M.Štefánikabus č. 61 (jezdí od 5-23 hod. Každých 20 min.) směr – Hlavná stanice – výstup na stanici Zimný štadión, přestup na autobus č. 78, směr Petržalka, Muchovo namestie – výstup na stanici Mlynské Nivy = autobusová stanice. Autobus do Brna jede cca každou hodinu

www.jizdnirady.cz

To Brno by bus:

The airport R. M. Štefánika, bus No. 61 (goes from 5-23 o’clock every 20 minutes) direction Hlavná stanica – get off at Zimný štadión, change to bus No. 78, direction Petržalka, Muchovo namestie – get off at Mlynské Nivy = bus station. The bus to Brno goes almost every hour.

www.jizdnirady.cz

mapky bratislavské mhd / the maps of the bratislavas city transport