Kurz 2 – ZIMNÍ KURZ


V koncepci přípravy sociálních pedagogů a pedagogů volného času nechybí praktická výu­­ka v zimní přírodě, která je zaměřena na několik vybraných aktivit – zvládnutí základních ly­­žařských dovedností pro možnou aplikaci v pedagogické praxi, metodiku a průpravu bě­žec­ké­­ho lyžování (u vybraných studentů jízdy na snowboardu), zimní turistiku; dále jsou součástí kur­zu volnočasové aktivity, hry a soutěže na sněhu a v zimní přírodě. V rámci teoretické pří­pra­­­vy jsou zařazovány odborné přednášky týkající organizace výukových kurzů s kolektivem dě­tí (klientů, studentů) a všech klíčových témat s problematikou souvisejících – výstroj a vý­z­broj, bezpečnost a pobyt na horách apod.

V rámci kurzu student:

  • projde metodickým výcvikem zimní turistiky a sportů, zejména v oblasti lyžování.
  • pod přímou supervizí odborných lektorů se seznámí a naučí vést po praktické stránce kurz zaměřený na zimní turistiku a sport s klienty všech věkových skupin

 

Severní pól je dobyt!

 RTEmagicC_Severni_pol_je_dobyt_.JPG

Družstva, rozdělte se k instruktorům…!

 RTEmagicC_Druzstva__rozdelte_se_k_instruktorum.JPG

Kdo najde večeři, může se najíst!

 RTEmagicC_Kdo_najde_veceri__muze_se_najist.JPG

Málo jím a málo spím… Tati, voni tě vůbec neposlouchaj?!

 RTEmagicC_Malo_jim_a_malo_spim..._Tati__voni_te_neposlouchaj.JPG

Mně asi někdo ukrad tepláky.

RTEmagicC_Mne_asi_nekdo_ukrad_teplaky.jpg